Παιδοδοντία

  • παιδοδοντια

Αποτρύγωση και στίλβωση των δοντιών

Τοπική εφαρμογή φθορίου

Καλύψεις οπών και σχισμών (sealants)

Διάγνωση και αντιμετώπιση των νόσων των δοντιών και των ούλων

Θεραπεία οδοντικών τραυματισμών